DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กล่องดำ คือ ...
กล่องดำ [N] ความหมาย คือ black box,เครื่องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ และการสนทนาโต้ตอบกันของลูกเรือในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเครื่องบินตก,,,
ตัวอย่าง :: ในการสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน กล่องดำถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)