DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การประมูล คือ ...
การประมูล [N] ความหมาย คือ auction,รูปแบบการขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง โดยการให้ผู้สนใจซื้อเข้าสู้ราคากันด้วยวาจาหรือหนังสือ และใครให้ราคาสูงสุด ก็จะมีการตกลงขายให้กับผู้นั้น,,,
ตัวอย่าง :: รายได้จากการประมูลที่จัดขึ้นครั้งก่อนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)