DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การขนส่ง คือ ...
การขนส่ง [N] ความหมาย คือ shipping,การลำเลียงหรือขนส่งสินค้าทางเรือทางทะเล เป็นต้น,,,
ตัวอย่าง :: รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)