DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สัณฐาน คือ ...
สัณฐาน [N] ความหมาย คือ figure,,,รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)