DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หนี้ระยะสั้น คือ ...
หนี้ระยะสั้น [N] ความหมาย คือ floating debt,,,,หนี้ระยะยาว
ตัวอย่าง :: เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีไม่เพียงพอที่จะไปรับภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)