DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เฮลิคอปเตอร์ คือ ...
เฮลิคอปเตอร์ [N] ความหมาย คือ helicopter,อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ไม่มีปีก มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใบพัดหมุนรอบตัวในแนวนอน ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแ,,,
ตัวอย่าง :: กองทัพเตรียมระดมทุนเพื่อทำธุรกิจซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขนาดเล็ก
มีหน่วยเป็น :: ลำ
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)