DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถือวิสาสะ คือ ...
ถือวิสาสะ [V] ความหมาย คือ make bold,ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย,,,
ตัวอย่าง :: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)