DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เทกโอเวอร์ คือ ...
เทกโอเวอร์ [V] ความหมาย คือ take over,,,เข้าครอบครอง, เข้ายึดครอง,
ตัวอย่าง :: ต่างชาติเข้ามาเทกโอเวอร์กิจการของคนไทยมากขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)