DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เนื้อๆ คือ ...
เนื้อๆ [ADV] ความหมาย คือ completely,,,ล้วนๆ, เฉพาะ,
ตัวอย่าง :: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (สแลง)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)