DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เบลอ คือ ...
เบลอ [ADJ] ความหมาย คือ blurred,,,พร่า, มัว, เลือน,ชัด
ตัวอย่าง :: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)