DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เปลือยใจ คือ ...
เปลือยใจ [V] ความหมาย คือ reveal,เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง,,,
ตัวอย่าง :: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)