DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เผื่อเลือก คือ ...
เผื่อเลือก [V] ความหมาย คือ reserve for selection,จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง,,,
ตัวอย่าง :: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)