DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษากาย คือ ...
ภาษากาย [N] ความหมาย คือ body language,การใช้ความเคลื่อนไหวหรือท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตามความต้องการ,,,
ตัวอย่าง :: ภาษาพูดนั้นสื่อความคิด แต่ภาษากายสื่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่า
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)