DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยาบ้า คือ ...
ยาบ้า [N] ความหมาย คือ amphetamine,ยาเสพย์ติดที่กระตุ้นระบบประสาท ทำให้ร่างกายไม่ต้องการพักผ่อน,,ยาขยัน, ยาบ้า, ยาม้า,
ตัวอย่าง :: เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ฝีพายของเขาทุกคนล้วนแต่กินยาบ้าทั้งนั้น
มีหน่วยเป็น :: เม็ด
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)