DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รวมตัว คือ ...
รวมตัว [V] ความหมาย คือ assemble,เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน,,รวมกลุ่ม,
ตัวอย่าง :: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)