DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วางฟอร์ม คือ ...
วางฟอร์ม [V] ความหมาย คือ put on airs,กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน,,วางท่า,
ตัวอย่าง :: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)