DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หลงทาง คือ ...
หลงทาง [V] ความหมาย คือ be misguided,เคลิบเคลิ้มไปกับอบายมุขโดยสำคัญผิด,,หลงผิด,
ตัวอย่าง :: ลูกชายของเขาหลงทางไปมั่วสุมกับพวกติดยา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)