DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อึ๋ม คือ ...
อึ๋ม [V] ความหมาย คือ be plump,อวบอั๋นมีเสน่ห์ทางเพศ,,อวบอั๋น,ผอม, ผอมแห้ง
ตัวอย่าง :: น้องโยแจงรายละเอียดกว่าจะอึ๋มขนาดนี้มันมีเบื้องหลังหลายอย่าง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (สแลง)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)