DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หนักอึ้ง คือ ...
หนักอึ้ง [ADV] ความหมาย คือ heavily,มากจนเกือบจะแบกรับไม่ไหว,,หนัก,เบาหวิว
ตัวอย่าง :: เขาสลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)