DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หยั่งถึง คือ ...
หยั่งถึง [V] ความหมาย คือ fathom,เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้,,เข้าใจ,
ตัวอย่าง :: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)