DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หน้าแหก คือ ...
หน้าแหก [V] ความหมาย คือ lose face,รู้สึกอายเพราะทำเปิ่นหรือทำผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น,,หน้าแตก, เสียหน้า,
ตัวอย่าง :: เขาหน้าแหกจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)