DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัยดึก คือ ...
วัยดึก [N] ความหมาย คือ old age,,,วัยชรา, วัยแก่, วัยสูงอายุ,วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น
ตัวอย่าง :: วัยดึกของไทยไม่ใช่วัยแห่งความเกียจคร้านหรือไร้ความหมาย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)