DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รวดร้าว คือ ...
รวดร้าว [V] ความหมาย คือ be painful,เจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่ว, รู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ,,เจ็บปวดรวดร้าว, เจ็บปวด, เจ็บร้าว,
ตัวอย่าง :: เขาคิดถึงความเจ็บปวดตอนซุงทับเท้า มันรวดร้าวจนไม่อยากทำงานนี้อีกต่อไป
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)