DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รกเรื้อ คือ ...
รกเรื้อ [ADV] ความหมาย คือ untidily,รกเพราะปล่อยทิ้งไว้,,รกร้าง, รก, รกรุงรัง,เป็นระเบียบ
ตัวอย่าง :: ที่ดินว่างหากปล่อยทิ้งไว้จะมีพืชขึ้นรกเรื้อ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)