DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยีสต์ คือ ...
ยีสต์ [N] ความหมาย คือ yeast,เชื้อจากการหมัก,,ส่า, ส่าเหล้า,
ตัวอย่าง :: เราใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตสินค้าต่างๆ ที่เป็นจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์สำหรับทำขนมปัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)