DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มือปราบ คือ ...
มือปราบ [N] ความหมาย คือ buster,ผู้ที่มีความสามารถในการปราบปรามผู้ร้าย,,,
ตัวอย่าง :: เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบตงฉินที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตำรวจตลอดอายุราชการ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)