DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พอเป็นพิธี คือ ...
พอเป็นพิธี [ADV] ความหมาย คือ perfunctorily,ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง,,,
ตัวอย่าง :: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)