DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้การ คือ ...
ผู้การ [N] ความหมาย คือ commander in chief,เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ,,ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ,
ตัวอย่าง :: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)