DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผ้าเย็น คือ ...
ผ้าเย็น [N] ความหมาย คือ refreshing towel,ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า,,,
ตัวอย่าง :: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)