DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปิดข่าว คือ ...
ปิดข่าว [V] ความหมาย คือ hush news,เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล,,,
ตัวอย่าง :: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)