DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  บ้ายอ คือ ...
บ้ายอ [V] ความหมาย คือ be fond of flattery,ชอบให้คนสรรญเสริญตัว, หลงคำที่เขายกยอปอปั้น,,,
ตัวอย่าง :: เขาบ้ายอเป็นที่หนึ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)