DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  บรรจุภัณฑ์ คือ ...
บรรจุภัณฑ์ [N] ความหมาย คือ package,วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก,,,
ตัวอย่าง :: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)