DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  น็อค คือ ...
น็อค [V] ความหมาย คือ knock,ทำให้หมดสภาพโดยพลัน,,,
ตัวอย่าง :: นักมวยน็อคคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)