DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปิดประตู คือ ...
ปิดประตู [V] ความหมาย คือ shut the door,,,,เปิดประตู
ตัวอย่าง :: ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ต้องปิดประตูตลอดเวลา เพราะกลัวเกรงต่อพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)