DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซิ่ง คือ ...
ซิ่ง [ADV] ความหมาย คือ speeding,ขับรถเร็วและโลดโผน,,,
ตัวอย่าง :: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)