DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศิลาจารึก คือ ...
ศิลาจารึก [N] ความหมาย คือ stone inscription,,,จารึก, แผ่นจารึก,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น :: ชิ้น, อัน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)