DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สืบราชสมบัติ คือ ...
สืบราชสมบัติ [V] ความหมาย คือ succeed to the throne,,,สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)