DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  น่าหนักใจ คือ ...
น่าหนักใจ [ADJ] ความหมาย คือ worrying,เป็นที่ลำบากใจ,,,
ตัวอย่าง :: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)