DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประคองตัว คือ ...
ประคองตัว [V] ความหมาย คือ reinvigorate oneself,พยุงให้ทรงตัวอยู่,,,
ตัวอย่าง :: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)