DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระบรมราชูปถัมภ์ คือ ...
พระบรมราชูปถัมภ์ [N] ความหมาย คือ patronage,การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน,,,
ตัวอย่าง :: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)