DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้บัญชา คือ ...
ผู้บัญชา [N] ความหมาย คือ chief,ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่,,คนบัญชา,
ตัวอย่าง :: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)