DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้มาใหม่ คือ ...
ผู้มาใหม่ [N] ความหมาย คือ new-comer,คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่,,คนมาใหม่,ผู้อยู่เก่า
ตัวอย่าง :: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)