DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้รับ คือ ...
ผู้รับ [N] ความหมาย คือ receiver,,,คนรับ,ผู้ให้, คนให้
ตัวอย่าง :: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)