DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้เรียกร้อง คือ ...
ผู้เรียกร้อง [N] ความหมาย คือ one who demands,ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง,,คนเรียกร้อง,ผู้ให้
ตัวอย่าง :: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)