DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ล่วงลับ คือ ...
ผู้ล่วงลับ [N] ความหมาย คือ the deceased,,,ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต,
ตัวอย่าง :: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)