DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ป้ายหาเสียง คือ ...
ป้ายหาเสียง [N] ความหมาย คือ (political) campaign poster,วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง,,แผ่นป้ายหาเสียง,
ตัวอย่าง :: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี
มีหน่วยเป็น :: ป้าย, แผ่น
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)