DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พุ่งตรง คือ ...
พุ่งตรง [V] ความหมาย คือ direct,ปล่อยออกไปโดยตรง,,,
ตัวอย่าง :: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)