DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พื้นหญ้า คือ ...
พื้นหญ้า [N] ความหมาย คือ grassland,พื้นที่มีหญ้าปกคลุม,,,
ตัวอย่าง :: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)