DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มวน คือ ...
มวน [CLAS] ความหมาย คือ roll,ลักษณนามของบุหรี่,,,
ตัวอย่าง :: บุหรี่สักมวน เหล้าสักแก้ว ผมไม่เคยเห็นเขากิน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)