DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มั่นคงถาวร คือ ...
มั่นคงถาวร [ADV] ความหมาย คือ permanently,อย่างอยู่ได้นาน,,คงทนถาวร,ชั่วครั้งชั่วคราว
ตัวอย่าง :: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)